Tagged: reklame

Reklame za pivo

Reklame za pivo su mahom glupe, moronske, stupidne, idiotske, kretenske, debilne… Uglavnom ženski rod tretiraju kao dekoraciju, a koriste humor iz nižih razreda osnovne škole. Znate li zašto? Cilj takvih reklama i nije da otvorite pivo –  već da otvorite...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...