Kad cvrčci spavaju….

Potraga za skrivenim vezama je (bar u mom slučaju) važan deo kreativnog procesa. Kakvim vezama? Mogu biti zasta raznolike: od manje-više očiglednih uzročno-posledičnih, preko raznih simboličnih, asocijativnih, do vrlo suptilnih i dubokih – ponekad i sasvim apstraktnih, poput simetrija i … Continued

Raspirivanje optimizma

posted in: Ideje u razvoju | 0

. Kontakt jedan-na-jedan! Kako je ono rekao onaj legendardni prodavac: „dvadeset puta dnevno, stomak u stomak!“ Jedini spas za našu (ili bilo čiju) ekonomiju je u „pomeranju novca“. Novac ne sme da spava (kao u onoj reklami) već mora da … Continued