Sucker

good-luck

Razmenio sam juče dva maila sa potencijalnim klijentom koji je na kraju imao potrebu da me obavesti da “nije naivan”, i da zna da na drugom mestu može moju uslugu pronaći znatno jeftinije. Takođe me je obavestio da živimo u Srbiji a ne u USA…

Dobro znam kako se ta priča završava. “Projekat” koji je već na samom početku pravio kompromise u vezi ambalaže i promocije, jednako traljavo i neurotično hita ka svom brzom i bolnom kraju. A na kraju će investitor tvrditi da je ispao NAIVAN, jer nije hteo da prihvati činjenicu da živi u SRBIJI – a ne u USA.

Kakva ironija?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *