Tagged: brendiranje srbije

lepa, plava - klempava

Ima lepe oči, plave kao… A klempava je k’o šerpa!

(Brendiranje Srbije) Ova ponovo aktuelna tema mi je oduvek bila antipatična. Znam naravno da je to važno i da je opšti interes da se tim ozbiljnim poslom bave najkreativniji, najstručniji, jednom rečju – najbolji ljudi.  Bio bih počastvovan da se...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...