Deto video-drvo

Ovaj klip je star dve godine, i bavi našim pripremama za učešće, i samim nastupom na sajmu grafičke industrije „Grafima“ 2013. godine. U direktnoj je vezi sa prethodnim postom, jer je budžet za sve što vidite na snimku iznosio 0,00 … Continued

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...