Tagged: expert

kao jaje jajetu

Marketing – ekspert

(lekcije sa pijace) – Gde si Pero – generacijo! Šta, i tebe gospodja supruga oterala na pijac? – Ej, Žiko ti li si… Ili da kažem – gospodine MAGISTRE Petroviću? – A-a-a, čuo si? Ma, ništa… Eto, najzad sam našao...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...