Tagged: kreativnost

kreativnost i zdrav razum

Kreativnost i Zdrav Razum

. Ova dva su često u sukobu. Dobro – ne baš u sukobu, ali čak i kada rade timski – svako vuče na svoju stranu. Ovo je tačka u dijalogu gde bi kreativnost trebalo da misli o nečem drugom. Kao...

Sreća – kereća

Odakle da počnem? Ja sam zapravo srećan čovek…Ne, ne mislim srećan u nekom banalnom smislu, nego onako… Imam zapravo sve što mi treba – dobro ne baš sve – ali… Ne, ovo ništa ne valja… Moraću opet iz početka… Gledao...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...